Qualitat

En Catalana de Frascos, S.A. tenim com a objectiu principal proporcionar als nostres clients un tracte personal i individualitzat, basat en la proximitat, el coneixement tècnic i la qualitat dels nostres productes.

Catalana de Frascos, S.A. defineix els principis d'actuació següents, per garantir en tot moment el compliment dels requisits exigits pels nostres clients, per la legislació i les disposicions reglamentàries que ens apliquin:

  • Excel·lència: aconseguir la màxima satisfacció i fidelització dels nostres clients analitzant contínuament quines són les seves necessitats i expectatives així com detectar oportunitats de millora en el nostre SGC que garanteixen la seva permanent adequació i idoneïtat a les exigències del mercat.
  • Innovació: millorar de manera continuada els nostres productes i la tecnologia de les nostres instal·lacions, així com els nostres processos interns a partir dels objectius establerts anualment per als quals la Direcció proporciona els recursos necessaris, tant materials com humans.
  • Professionalitat: millorar constantment la capacitació professional del nostre personal mitjançant plans de formació anuals que afavoreixin la participació de tots ells per aconseguir la millora contínua dels nostres processos i poder eliminar totes les activitats que no aporten valor als nostres clients i així, millorar la nostra competitivitat .
  • Sostenibilitat: preservar els recursos naturals i minimitzar la generació de residus i emissions de CO2.
  • Ètica: assegurar el comportament ètic en totes les nostres actuacions.
  • Seguretat: prevenir els danys i el deteriorament de la salut com a base de les nostres activitats laborals, incloent la coordinació amb el personal extern.

Aquesta política es complementa amb els objectius de la qualitat aprovats anualment, i està a l'abast de totes les nostres parts interessades mitjançant la publicació en aquesta web.

Montornès de Vallès, 19 de febrer de 2020.

la Direcció