Rosca 13/415

Tipus de Rosca 13 / 415
Mida exterior de rosca 12,8 mm
Diàmetre mínim de flascó disponible

Diàmetre màxim de flascó disponible

Mínim: 14 mm

Máxim: 23 mm