Rosca EUR-4

Tipus de Rosca EUR- 4
Mida exterior de rosca 13,9 mm

Diàmetre mínim de flascó disponible

Diàmetre màxim de flascó disponible

Mínim: 16 mm

Máxim: 23 mm