Rosca GL-20

Tipus de Rosca GL – 20
Mida exterior de rosca 19,1 mm

Diàmetre mínim de flascó disponible

Diàmetre màxim de flascó disponible

Mínim: 23 mm

Máxim: 29 mm