Tampografía

Estampem dissenys en qualsevol color sobre superfícies planes com; els taps o el fons dels flascons.