Rosca GL-18

Tipus de Rosca GL – 18
Mida exterior de rosca 18 mm

Diàmetre mínim de flascó disponible

Diàmetre màxim de flascó disponible

Mínim: 20 mm

Máxim: 29 mm