Rosca EUR- 0 BIS

Tipus de Rosca EUR- 0 BIS 
Mida exterior de rosca 9 mm

Diàmetre mínim de flascó disponible

Diàmetre màxim de flascó disponible

Mínim: 11 mm

Máxim: 12 mm