Rosca EUR-3

Tipus de Rosca EUR- 3 
Mida exterior de rosca 11,6 mm

Diàmetre mínim de flascó disponible

Diàmetre màxim de flascó disponible

Mínim: 14 mm

Máxim: 18 mm