Rosca EUR-5

Tipus de Rosca EUR- 5 
Mida exterior de rosca 17,1 mm

Diàmetre mínim de flascó disponible

Diàmetre màxim de flascó disponible

Mínim: 20 mm

Máxim: 29 mm